O plazech

Plazi patří mezi obratlovce, jejichž tělo je pokryté tuhými šupinami nebo štíty. Ve většině případů kladou vejce, jen pár přichází na svět už živá. Jsou to studenokrevní (poikilotermní) živočichové (přebírají teplotu od okolního prostředí). Tato zvířata si nedokáží sami vyrobit teplo. Mláďata se líhnou plně vyvinutá. Lebka plazů je s páteří spojena kloubně a jsou to živočichové s plně vyvinutým amnionem. Plazi se rozdělijí do tří řádů:

  • krokodýli (aligátoři, krokodýlové a gaviálové): 23 druhů
  •  šupinatí (hadi, ještěři a dvouplazi): přibližně 7 600 druhů
  • želvy: přibližně 301 druhů

Plazy lze najít na všech kontinentech kromě Antarktidy, přestože jejich oblíbeným prostředím jsou tropy a subtropy. Plazi nemají stálou tělesnou teplotu. Současné druhy plazů nevytvářejí takové množství energie, aby si udrželi stálou tělesnou teplotu, místo toho se spoléhají na řízenou výměnu tepla s okolním prostředím, například se přesouvají ze slunce do stínu a naopak. Mnoho druhů dokáže tímto způsobem udržet svoji tělesnou teplotu v úzkém rozmezí po velkou část dne. Nestálá tělesná teplota s sebou přináší významné problémy, ale na druhé straně poskytuje jednu velkou výhodu: Umožňuje plazům vystačit si s daleko menším množstvím potravy, než jaké potřebuje srovnatelně velký savec, který většinu energie z potravy použije k udržení tělesné teploty. Převážná většina druhů plazů je masožravá a vejcorodá. V malé míře se pak vyskytují také vejcoživorodé a živorodé druhy.

Komentáře jsou zakázány.